Kupalište Angiolina

Kupalište Angiolina

Kupališni paviljon Angiolina svojim oblikovanjem i organizacijom koristi zatečenu topografiju terena. Ukupna katnost građevine je prizemlje i dva kata. U prizemnoj etaži smještene su kabine za presvlačenje i polivalentna dvorana. Na 1. katu građevine se nalaze kabine za presvlačenje, caffe bar, sanitarije za posjetitelje i vjetrobran ulaza. Na 2. katu se nalazi restoran sa kuhinjom, točionik, sanitarije za zaposlene caffe bara i restorana i sunčalište na ravnom krovu. Ispred građevine uz obalni zid planirana je izvedba drvene platforme 50cm iznad razine mora. Platforma je duljine jednake obalnom zidu ispod povijesnog kupališta.
Predviđeno je zadržavanje vrijednog zelenila i sadnja novog, ozelenjavanje pročelja prema Parku Angiolina kako bi se postiglo što bolje uklapanje građevine kupališta u postojeći prostor.


Više fotografija na: dblog.telegram.hr, journal.hr, fashion.hr, jutarnji.hr,story.hrliburnija.netextravagant.com.hrnovilist.hrfiuman.hr, rijecanin.rtl.hr, AngiolinaOpatija

Naziv projekta:
Kupalište Angiolina
Program:
Interijer, Turizam, Ugostiteljstvo
Status:
Izvedeno
Godina:
2017
Lokacija:
Opatija
Površina:
5000 m²
Investitor:
Bevanda Lido d.o.o.
Autor(i):
Dražul Glušica arhitekti
Projektni tim:
Leora Dražul, Siniša Glušica, Gorana Stipeč - Brlić, Ana Kočiš
Unutarnje uređenje:
Dražul Glušica arhitekti
Dizajn namještaja:
Dražul Glušica arhitekti
Građevinski projekt:
ULTRA STUDIO d.o.o.
Strojarski projekt:
MATULJI PROJEKT d.o.o
Elektrotehnički projekt:
GPZ d.d.
Projekt hidrotehničkih instalacija:
MATULJI PROJEKT d.o.o
3D:
Dražul Glušica arhitekti