Rekonstrukcija recepcije Grand Hotela Adriatic

Rekonstrukcija recepcije Grand Hotela Adriatic

Namjera zahvata bila je izvedba nove atike, proirenje nadstrenice te promjena fasadne stijene na dijelu sadanje recepcije i bara Grand Hotela Adriatic u svrhu bolje organiziranosti i funkcionalnosti unutarnjeg prostora, ujednaavanja fasade te sveukupnog izgleda kompleksa Grand Hotela Adriatic. Prilazni put, recepcija, lobby i bar hotela organizirani su na nain da omoguavaju laki pjeaki pristup objektu te novim unutarnjim rasporedom poveaju funkcionalnost samog hotela.
Geometrija konstrukcije nadstrenice prati ravni oblik nekadašnje nadstrenice. Izvedbom nove atike ujednaava se nekad razlomljeni oblik objekta te se stvara jedna ista linija koja obuhvaa objekt. Nestaju razni skokovi na krovitu te se stvara jedan ravni ekstenzivni krov. Na pojedinim dijelovima novog krovita nastaju svjetlici. Promjenom proelja i izvedbom nove atike stvara se ujednaena vizura sredinjeg djela kompleksa Grand Hotela Adriatic te se umjerenim oblicima i linijama spaja stari i novi dio kompleksa.

Naziv projekta:
Rekonstrukcija recepcije Grand Hotela Adriatic
Program:
Interijer, Turizam
Status:
Izvedeno
Godina:
2017
Lokacija:
Opatija
Površina:
1030 m²
Investitor:
Gran Hotel Adriatic d.o.o.
Autor(i):
Dražul Glušica arhitekti
Projektni tim:
Leora Dražul, Siniša Glušica, Lina Ernjak
Unutarnje uređenje:
Dražul Glušica arhitekti
Građevinski projekt:
ULTRA STUDIO d.o.o.
Strojarski projekt:
MATULJI PROJEKT d.o.o
3D:
Dražul Glušica arhitekti