Marendarius

Marendarius

Zalogajnica i caffe bar "Marendaridus" nalazi se unutar izgrađene zone KBC-a Rijeka.
Za potrebe novog programa na osnovni volumen građevine dodaje se vanjska nadkrivena terase-zimski vrt te nadstrešnica za vanjsku komoru. Gabarit osnovne građevine ostaje nepromijenjen, te se unutrašnjost građevine koristi za smještaj prostorija za proizvodnju hrane, dok se vanjska terasa u cijelosti koristi kao prostor za izdavanje hrane te poslugu jela I pića.
Dio postojećeg raslinja se uklanja za potrebe smještajnog kapaciteta zalogajnice, dok se dio visoke i niske vegetacije zadržava i uređuje.

Naziv projekta:
Marendarius
Program:
Interijer, Ugostiteljstvo
Status:
Izvedeno
Godina:
2016
Lokacija:
KBC, Rijeka
Površina:
500 m²
Investitor:
Food City d.o.o. 
Autor(i):
Dražul Glušica arhitekti
Projektni tim:
Leora Dražul, Siniša Glušica, Dean Klemenc, Lina Ernjak
Unutarnje uređenje:
Dražul Glušica arhitekti
Dizajn namještaja:
Dražul Glušica arhitekti
Građevinski projekt:
UltraStudio d.o.o.
Strojarski projekt:
Matulji Projekt d.o.o.
Elektrotehnički projekt:
GPZ d.o.o.
Projekt hidrotehničkih instalacija:
Matulji Projekt d.o.o.
Projekt signalizacije / grafički dizajn:
Sanjin Kunić / Kindin
Projekt sustava vatrodojave:
GPZ d.o.o.
Elaborat zaštite na radu:
Dražul Glušica arhitekti d.o.o.
Elaborat zaštite od požara:
Termozop projekt d.o.o.