Vila Aura

Vila Aura

Vila Aura nalazi se u Medveji (Kali) na poziciji sa koje se pruža vizura na Kvarner te je u neposrednoj blizini ugostiteljskih i rekreativnih sadržaja uz poznatu Medvejsku plažu.
Arhitektonskim oblikovanjem građevine se željela postići oblikovna usklađenost građenih volumena i uređenja okoliša. Različitim denivelacijama unutar pojedine etaže se dodatno naglašava povezanost unutarnjeg stambenog prostora i prirodnog okolnog terasastog terena. Različita granulacija žbuke dodatno naglašava volumen i stvara igru sjena na pomaknutim volumenima. Krovovi su ravni, neprohodni, dijelom ekstenzivno ozelenjeni, a dijelom pokriveni kamenom različite granulacije.
U okolišu je predviđeno korištenje prirodnih materijala, specifičnih za mediteransko okružje. Okoliš je podijeljen u terase, formirane sa zidovima od gabiona, previđene za uzgajanje cvijeća te sadnju maslinika.Naziv projekta:
Vila Aura
Program:
Privatno, Stanovanje
Status:
Izvedeno
Godina:
2016
Lokacija:
Kali, Medveja
Površina:
3100 m²
Investitor:
Vila Aura d.o.o.
Autor(i):
Dražul Glušica arhitekti
Projektni tim:
Leora Dražul, Siniša Glušica, Majda Marenčić
Unutarnje uređenje:
Dražul Glušica arhitekti
Dizajn namještaja:
Dražul Glušica arhitekti
Građevinski projekt:
ULTRA STUDIO d.o.o.
Strojarski projekt:
MATULJI PROJEKT d.o.o.
Elektrotehnički projekt:
GPZ d.d.
Projekt bazenske tehnike:
MATULJI PROJEKT d.o.o.
3D:
Dražul Glušica arhitekti
Foto:
Borko Vukosav (dblog.hr)