Logistics center Škrljevo

Logistics center Škrljevo
Project name:
Logistics center Škrljevo
Program:
Business
Status:
Study
Year:
2014
Location:
radna zona Kukuljanovo
Area:
45100 m²
Investor:
Author(s):
Dražul Glušica arhitekti
Project team:
Leora Dražul, Siniša Glušica, Dean Klemenc
3D:
Dražul Glušica arhitekti