Logistični centar Škrljevo

Logistični centar Škrljevo
Naziv projekta:
Logistični centar Škrljevo
Program:
Poslovno
Status:
Studija
Godina:
2014
Lokacija:
radna zona Kukuljanovo
Površina:
45100 m²
Investitor:
Autor(i):
Dražul Glušica arhitekti
Projektni tim:
Leora Dražul, Siniša Glušica, Dean Klemenc
3D:
Dražul Glušica arhitekti