ACI Marina Ičići

ACI Marina Ičići

Postojeća organizacijska shema funkcioniranja unutar marine ostaje nepromijenjena. Zahvatom rekonstrukcije će se kolni putevi jasnije naglasiti. Elementi hortikulture će i dalje imati ulogu razdjeljivanja pješačke površine rive od kolne površine. Ulazna građevine se uklanja i na njenom mjestu je projektirana zamjenska građevina koja će uz sadržaje koji danas postoje na toj lokaciji imati dodatne poslovne prostore za najam. U dijelu marine uz servisni lukobran, izvesti će se građevina servisa plovila, parkirna mjesta će se reorganizirati, a na samom lukobranu je projektirana izvedba prališta brodova i uređaja za prikupljanje sanitarnih voda sa plovila.Naziv projekta:
ACI Marina Ičići
Program:
Turizam
Status:
Idejni projekt
Godina:
2012
Lokacija:
Ičići, Opatija
Površina:
15500 m²
Investitor:
ACI Club d.d. Opatija
Autor(i):
Dražul Glušica arhitekti
Projektni tim:
Leora Dražul, Siniša Glušica
Unutarnje uređenje:
Dražul Glušica arhitekti
3D:
Dražul Glušica arhitekti