ACI Marina Rovinj

aci rovinj 1

Relativno velika izgrađenost čestice smješta zamišljeni volumen u centar obuhvata i stvara, prema zapadu, ozelenjeni prostor između javne prometnice i građevine.
Građevini se pristupa sa svjeverne strane a sve servisne jedinice stanova grupirane su u centralnu jezgru što omogućava smještaj prostora za boravak uz pročelje te maksimalnu iskoristivost orijentacija prema istoku, jugu i zapadu.
Vanjski prostori stanova su, uslijed želje za što većom iskoristivosti, zamišljeni kao loggie koje u prizemlju prelaze u vanjske terase, a na drugom katu u nenatkrivene terase. Oblikovni princip „dubljenja u punom“ vizualno smanjuje volumen, omogućava logičnu izmjenu materijala na pročelju te osigurava korisnicima maksimum privatnosti u korištenju vanjskih prostora stana.
Velike staklene plohe su „izbačene“ u odnosu na pročelje tako da u interijeru formiraju duboke prozorske klupčice na visini sjedenja koje se mogu koristiti za smještaj zelenila ili naprosto udobno ležanje u mekanim jastucima. Visina parapeta od 40-ak centimetara omogućava nesmetan pogled prema van bez obzira da li ležite na krevetu, sjedite ili se krećete stanom.

Naziv projekta:
ACI Marina Rovinj
Program:
Turizam
Status:
Studija
Godina:
2012
Lokacija:
Rovinj
Površina:
12500 m²
Investitor:
ACI Club d.d. Opatija
Autor(i):
Dražul Glušica arhitekti
aci rovinj 2
Projektni tim:
Leora Dražul, Siniša Glušica
3D:
Dražul Glušica arhitekti
aci rovinj situacija aci rovinj prizemlje aci roving 1-2 kat aci roving 2-3 kat aci roving presjek