Bazen i beach bar Grand Hotel Adriatic

Bazen i beach bar Grand Hotel Adriatic

Koncept ugostiteljske građevine formiran je vanjskim bazenom te vanjskim suterenskim, prizemnim, deniveliranim terasama na tlu, prohodnim krovom sa krovnom terasom te zatvorenim pomoćnim prostorima u suterenu. Terase oko bazena nude popratne sadržaje uz prostor bazena (beach bar, sunčališta...) te oblikom povezuju prostor vanjskog bazena s uređenim ozelenjenim površinama na terenu. Spiralnim stubištem se terasa prizemlja spaja s krovnom terasom beach bara, koja je opremljena dj pultom, tuševima, ležaljkama za sunčanje i suncobranima. Krovna terasa i terasa prizemlja su zaštićene staklenim ogradama te ogradama od čeličnih profila koje se djelomično pretvaraju u ozelenjenu pergolu.
Arhitektonskim oblikovanjem građevine se željela postići oblikovna usklađenost građevine ugostiteljske namjene, koja je većim dijelom otvorena, s uređenjem okoliša. Denivelirane terase prizemlja i suterena oblikom povezuju prostor vanjskog bazena s uređenim ozelenjenim površinama na terenu.
Građevina graniči sa obalnom šetnicom “Lungo mare” a sa parcele se pruža vizura na cijeli Kvarner.


Suranjda sa lightwave.hr


Više slika: dblog.telegram.hrfiuman.hr

Naziv projekta:
Bazen i beach bar Grand Hotel Adriatic
Program:
Turizam, Ugostiteljstvo
Status:
Izvedeno
Godina:
2016
Lokacija:
Opatija
Površina:
1050 m²
Investitor:
Gran Hotel Adriatic d.o.o.
Autor(i):
Dražul Glušica arhitekti
Projektni tim:
Leora Dražul, Siniša Glušica, Majda Marenčić
Građevinski projekt:
ULTRA STUDIO d.o.o.
Elektrotehnički projekt:
GPZ d.d.
Projekt hidrotehničkih instalacija:
MATULJI PROJEKT d.o.o
Projekt bazenske tehnike:
Asseaui grupa d.o.o.
3D:
Dražul Glušica arhitekti