Plaža Lido

lido pogled

Predmetni obuhvat se nalazi uz šetnicu i Park Angiolinu. Uz šetnicu i park nalaze se građevine hotelskih sadržaja kao što je hotel Bevanda, hotel Kvarner, Vila Amalia i muzej Vila Angiolina.
Projektnim zadatkom, odlukom o dodjeljivanju koncesije i važećom prostorno planskom dokumentacijom je predviđeno uređenje plaže – kupališta kroz uređenje parterne površine i hortikulture te postavljanjem dozvoljenih sadržaja i elemenata urbane opreme. U prizemnoj etaži smještene su paviljonske jedinice sa sljedećim sadržajima: sanitarije, tuševi i svlačionice za korisnike i zaposlene, ormarići pod ključem, caffe bar, restoran, wellness i spa sadržaji. Krov građevine je prohodan i ozelenjen te služi kao uzdignuta šetnica iznad sadržaja plaže. Linija krovne promenade oblikovana je tako da se slijedi pravac nasutog dijela obale koji svjedoči o nekadašnjoj namjeri gradnje Lječilišne palače.
Pješački pristup građevini se nalazi na sjeverozapadnoj strani zone plaže iz smijera Parka Angiolina  i na jugoistočnoj strani uz građevinu hotela Bevanda.
Zadržano je vrijedno zelenilo te se posadilo dodatno novo (palme i autohtono aromatično bilje).

Naziv projekta:
Plaža Lido
Program:
Turizam, Ugostiteljstvo
Status:
Izvedeno
Godina:
2014
Lokacija:
Opatija
Površina:
6500 m²
Investitor:
Bevanda Lido d.o.o.
Autor(i):
Dražul Glušica arhitekti
lido bazen
Projektni tim:
Leora Dražul, Siniša Glušica, Ivana Ljubanović, Gorana Stipeč - Brlić
Unutarnje uređenje:
Dražul Glušica arhitekti
Dizajn namještaja:
Dražul Glušica arhitekti
Građevinski projekt:
ULTRA STUDIO d.o.o.
Strojarski projekt:
MATULJI PROJEKT d.o.o.
Elektrotehnički projekt:
GPZ. d.d.
Projekt bazenske tehnike:
MATULJI PROJEKT d.o.o.
3D:
Dražul Glušica arhitekti
lido detalj lido interier lido pogled interier lido tlocrt lido dve strane lido bar lido pogled detalj lido zelenilo lido svjetlo lido pod