Osnovna škola Popovača

pogled uzduzni

Izgradnja nove osnovne škole s polivalentnom dvoranom nastala bi na rubu izgrađenog dijela naselja.
Koncepcijski građevina je osmišljena tako da raspored osnovnih funkcija, volumena i veza proizlazi iz interpretacije osnovne urbanističke jedinice tradicionalnog modela urbanizma. (kuća zabatom prema cesti, ulaz u kuću kroz dvorište, vanjski prostori iza kuće). Arhitektonski struktura škole poprima strukturu grada (blokovi, ulice, trgovi...). Prostorna koncepcija s atrijima rezultira kompaktnim tlocrtom s kraćim vezama i strogo definiranim traktovima po namjeni, vrsti i vremenu korištenja. Atriji omogućavaju kontrolirano prožimanje s vanjskim prostorom kao i osvjetljenje.


Naziv projekta:
Osnovna škola Popovača
Program:
Obrazovanje
Status:
Natječaj
Godina:
2007
Lokacija:
Popovača
Površina:
4000 m²
Investitor:
Autor(i):
Dražul Glušica arhitekti
pogled bocni
Projektni tim:
Leora Dražul, Siniša Glušica
3D:
Dražul Glušica arhitekti
pogled pticiji pogled zablji nacrti