Zagrad B

Zagrad B

Poslovno stambeni objekt tvore tri zasebne građevine i tretiraju se kao tri zasebna volumena. Prizemlje građevine poslovne namjene ostakljeno je kontinuiranom stijenom a kat je obložen ventiliranom fasadom sa završnom oblogom od fasadnih panela. Druga građevina gradi se po sistemu faksimila, sukladno postojećoj, povijesno vrijednoj, armiranobetonskoj konstrukciji. Zgrada je oblikovana jedinstvenom gestom, obučena je u fasadni plašt od prizemlja do krova u najvećem dozvoljenom volumenu predviđenim Urbanističkim planom. Jedini otvori u pročelju su otvori loggia koji se po potrebi zasjenjuju harmo stijenama. Stanovi su organizirani tako da sve prostorije koje imaju potrebu za kontaktom sa vanjskim prostorom to ostvaruju preko loggie. Ritmično ponavljanje etaža rezultiralo je sa po vertikali izmaknutim otvorima. Dodatnu dinamiku plohama donose harmo stijene koje svojim položajem otvaraju bezbroj kombinacija izgleda pročelja.
Garaža je projektirana je kao većinom podzemna građevina s četiri ukopane etaže i nadzemnom krovnom plohom (budućim javnim trgom) s 3 pješačka komunikacijska punkta. Uz prostor za kretanje i parkiranje osobnih vozila, projektirane su 3 komunikacijske vertikale koje povezuju sve etaže, a prostorno se nadovezuju na komunikacijske vertikale budućih nadzemnih zgrada. Zgrada prati tlocrtni oblik parcele koju u potpunosti iskorištava, a nadzemni, vidljivi dio čini izlomljena krovna ploha s komunikacijskim punktovima i dio ulazne etaže. Nadzemni dio komunikacijskih jezgri prati konstruktivne elemente budućih zgrada čineći, u ovoj fazi, nepravilne tlocrtne forme zidova privremeno pokrivenih lakom čeličnom konstrukcijom i limom.

Naziv projekta:
Zagrad B
Program:
Poslovno, Stanovanje
Status:
Glavni projekt
Godina:
2007
Lokacija:
Zagrad, Rijeka
Površina:
4500 m²
Investitor:
Autotrans d.o.o.
Autor(i):
Dražul Glušica Arhitekti
Projektni tim:
Leora Dražul, Siniša Glušica
3D:
Dražul Glušica Arhitekti