Restoran i bar 45ta Paralela

Restoran i bar 45ta Paralela

Pogled na 360.

Naziv projekta:
Restoran i bar 45ta Paralela
Program:
Ugostiteljstvo
Status:
Izvedeno
Godina:
2015
Lokacija:
Moscow
Površina:
550 m²
Investitor:
Autor(i):
Dražul Glušica arhitekti
Projektni tim:
Leora Dražul, Siniša Glušica, Gorana Stipeč - Brlić
Unutarnje uređenje:
Dražul Glušica arhitekti
Dizajn namještaja:
Dražul Glušica arhitekti