Stambeno naselje Solus

Stambeno naselje Solus

Predmetni zahvat nalazi se u neposrednoj blizini šetališta Kostrenskih boraca, područje prepoznato kao mjesto gradnje zgrada višeg standarda koje svojim stanovnicima pruža kvaliteten vizure i blizinu sportskih i rekreatvnih sadržaja uz obalnu šetnicu.
Koncept poluugrađene zgrade sa tri stana svojim se volumenom prilagođava obliku čestice, a organizacijom stambenog prostora osigurava sa jedne strane dovoljnu intimnost korisnika uz ciljano iskorištavanje ograničenih vizura koje lokacija pruža. Na svakom katu građevine smještan je po jedan jednoetažni stan. Projektni obuhvat uključuje projektiranje i gradnju 7 zgrada čije građevne čestice međusobno graniče. Imajući u vidu da ovo novo susjedstvo uključuje gradnju samostojećih jednoobiteljskih građevina, samostojećih obiteljskih građevina sa tri stana i gradnju obiteljskih građevina sa tri stana, na poluugrađeni način, koji su međusobno različiti volumenom i katnošću, arhitektonskim oblikovanjem građevina se željela postići oblikovna usklađenost građevnih volumena i uređenja okoliša. Osnovni oblikovni element su čisti jednostavni volumeni koji svojom veličino odgovaraju veličini stambene jedinice. Dodatnu ujednačenost cijelog naselja potencira korištenje tipiziranih otvora u pročeljima i ostalih karakterističnih elemenata oblikovanja kao što su istaci terasa, balkonske ograde, vanjska stubišta, detalji krovnih atika, zaštite od sunca, pergole u okolišu i ogradni  i potporni zidovi.
U sklopu uređenja okoliša predviđena je izvedba sjenica/pergola, fiksnih vanjskih roštilja i terasa/travnjaka u nivou terena predviđenih za boravak na otvorenom. Dio svake pojedine cjeline čini i dio na kojem je moguće uzgajati vrt sa cvijećem i povrćem. Uz rub parcele je predviđena sadnja zelene živice od autohtonog mediteranskog bilja: lovor, ružmarin i sl. Na svakom pojedinom dijelu okoliša predviđena je sadnja jedne stablašice: voćke ili ukrasne prunje.

Naziv projekta:
Stambeno naselje Solus
Program:
Stanovanje
Status:
Glavni projekt
Godina:
2015
Lokacija:
Sv. Lucija, Kostrena
Površina:
4500 m²
Investitor:
Solus d.o.o.
Autor(i):
Dražul Glušica arhitekti
Projektni tim:
Leora Dražul, Siniša Glušica, Gorana Stipeč - Brlić, Majda Marenčić
Unutarnje uređenje:
Dražul Glušica arhitekti
Dizajn namještaja:
Dražul Glušica arhitekti
Građevinski projekt:
ULTRA STUDIO d.o.o.
Strojarski projekt:
MATULJI PROJEKT d.o.o.
Elektrotehnički projekt:
GPZ d.o.o.
Projekt hidrotehničkih instalacija:
MATULJI PROJEKT d.o.o.
3D:
Dražul Glušica arhitekti