Trgovački centar Omišalj

pogled tc omišalj

Objekt je smješten uz glavnu otočku prometnicu koja povezuje Grad Krk sa Mostom. Blagi pad terena prema prometnici te orijentacija ulaza kupaca i roba na drugu stranu omogućili su formiranje punog jednostavnog volumena koji počiva na stupovima natkrivenog parkirališta. Postojeće nisko raslinje zamijeniti će se travnjakom i visokim raslinjem koje će naglašavati topografiju blagih pokosa.
Na osnovni volumen građevine pridodani su servisni prostori tehničkih sadržaja i nadstrešnica pješačke rampe, ulaza i ugostiteljstva.
Jednostavna racionalna forma osnovnog volumena izdignuta je djelomično na stupove iznad okolnog terena. Pročelja su uglavnom puna, sukladno namjeni, obložena prefabriciranim armiranobetonskim panelima. Svi otvori i dodatni sadržaji su smješteni u prigrađene volumene izvedene iz natur betona.  Nešto slobodnije oblikovanje aneksa prilagođava se volumenom sadržajima koji ga ispunjavaju i daje osnovnom volumenu dinamiku.
Krov je ravan, neprohodan, a konstrukcija je prilagođena za postavu termotehničkih uređaja i solarnih panela. 


Naziv projekta:
Trgovački centar Omišalj
Program:
Komercijalno, Poslovno
Status:
Izvedeno
Godina:
2013
Lokacija:
Omišalj, otok Krk
Površina:
15000 m²
Investitor:
PONGRA-GORICA d.o.o.
Autor(i):
Dražul Glušica arhitekti
bar tc omišalj
Projektni tim:
Leora Dražul, Siniša Glušica, Dean Klemenc
Unutarnje uređenje:
Dražul Glušica arhitekti
Dizajn namještaja:
Dražul Glušica arhitekti
Građevinski projekt:
Rijeka structura d.o.o.
Strojarski projekt:
MATULJI PROJEKT d.o.o.
Elektrotehnički projekt:
IPRO INŽENJERING d.o.o.
Projekt hidrotehničkih instalacija:
IPRO INŽENJERING d.o.o.
3D:
Dražul Glušica arhitekti
fasada metalna tc omišalj caffe bar tc omišalj fasada kamena tc omišalj noćna tc omišalj