Boutique hotel i restoran Bevanda

Boutique hotel i restoran Bevanda

Namjena građevine, ulazni parametri programskog zadatka, kontekst u kojem se građevina nalazi i smjernice očuvanja izvorne građevine rezultirali su projektom rekonstrukcije  koji laganim, transparentnim i nenametljivim oblikovanjem nadograđenog korpusa pokušava očuvati i naglasiti izvornu vrijednost prizemnog paviljona. Izvorni dio građevine je iščišćen do svog izvornog oblika poštujući smjernice konzervatorskog mišljenja. Gabariti nadogradnje i unutrašnja organizacija prostora prate raspored i oblik izvornog volumena građevine. Oblikovana u maniri suvremene arhitekture, nadogradnja dopušta izraznost paviljona u njegovom izvornom sjaju.
Terasa je oblikovana poput čim lakše strukture, decentnog oblikovanja, koja ujednačenim ritmom konstrukcije nadstrešnice ne narušava izvornu vizuru. Perforacije u gornjoj ploči, tlocrtno kružnog oblika, puštaju dodatno prirodno svijetlo na prizemno pročelje paviljona. Zatvaranje pročelja terase je pomično i sklopivo, iz  prozirnog stakla, sa čim nezamjetnijim profilacijama prilagođenim upotrebi prilikom rekonstrukcije historicističkih objekata.
Krov građevine je ravan, ozelenjen ekstenzivnim zelenilom i obogaćen krovnim panelima u službi oblikovanja krovnih podprostora.
U prizemlju je smještena hotelska kuhinja, prostorija za usluživanje i blagovaonica, prijemni hol hotela s recepcijom. Unutar nadograđenog volumena nalaze se smještajne jedinice hotela.

Naziv projekta:
Boutique hotel i restoran Bevanda
Program:
Interijer, Turizam, Ugostiteljstvo
Status:
Izvedeno
Godina:
2013
Lokacija:
Opatija
Površina:
1240 m²
Investitor:
Bevanda Opatija d.o.o.
Autor(i):
Dražul Glušica arhitekti
Projektni tim:
Leora Dražul, Siniša Glušica, Ivana Ljubanović, Dean Klemenc, Marko Derenčinović, Gorana Stipeč
Unutarnje uređenje:
Dražul Glušica arhitekti
Dizajn namještaja:
Dražul Glušica arhitekti
Građevinski projekt:
Građevinski fakultet – Sveučilište u Rijeci
Strojarski projekt:
Rijekaprojekt – energetika d.o.o.
Elektrotehnički projekt:
GPZ d.o.o.
Projekt hidrotehničkih instalacija:
MATULJI PROJEKTd.o.o.
Projekt dizala:
Lift Modus d.o.o.
3D:
Dražul Glušica arhitekti
Foto:
Pukšić