Poslovno stambena građevina Žudika

žudika pogled 1

Žudika je rezidencijalno - komercijalna i uredska zgrada smještena na zapadnom dijelu Rijeka.
Volumen građevine jasno je razdjeljen na široku nisku bazu sa trgovačkim sadržajima, čijom južnom fasadom dominira ulazna kolna rampa. Tema jakih horizontalnih ploha koje nestaju u terenu provedena je i na nadstrešnici prizemlja koja natkriva rampu i eskalatore. Upravo na koti nadstrešnice javlja se zeleni sloj sačinjen od ekstenzivno ozelenjene plohe nadstrešnice i slobodno modeliranih ozelenjenih pergola parkirališta. Ova zelena ravnina odjeljuje stambeni dio građevine od poslovnog. Stanovi su smješteni u troetažni volumen trapeziodnog tlocrta koji svojim sjevernim i zapadnim rubom prati rub gradivog dijela čestice a južno pročelje izlaže najpovoljnijoj orjentaciji i pogledu. Ugostiteljski sadržaji, potpuno ostakljenim pročeljem uvode cenzuru, prijelazni element sa ploha suterean i prizemlja na volumen katova. Stambeni dio je za razliku od poslovnog tretiran kao jedan solidan volumen, čija je kristalična forma naglašena volumenima loggia koja na pročelja izlaze u rasteru unutarnjeg rasporeda i konstrukcije osiguravajući stanovima racionalan i jednostavan raspored. Krov stambenog dijela je ravan i neprohodan.

Naziv projekta:
Poslovno stambena građevina Žudika
Program:
Komercijalno, Stanovanje
Status:
Izvedeno
Godina:
2012
Lokacija:
Žudika, Rijeka
Površina:
6500 m²
Investitor:
Žudika d.o.o.
Autor(i):
Dražul Glušica arhitekti
žudika zoom 1
Projektni tim:
Leora Dražul, Siniša Glušica, Nika Keller, Dean Klemenc, Marko Derenčinović
Građevinski projekt:
ULTRA STUDIO d.o.o.
Strojarski projekt:
Rijekaprojekt-energetika d.o.o.
Elektrotehnički projekt:
I.M.EL. d.o.o.
Projekt hidrotehničkih instalacija:
AZ inžinjering d.o.o
Projekt dizala:
Lift Modus d.o.o.
3D:
Dražul Glušica arhitekti
ludica loggia prozračnost žudika odnos žudika loggie žudika zoom 2 žudika pogled 2 žudika pogled 3 žudika noćni pogled