Stambeno naselje Banj

banj pogled 1

Projektnim zadatkom predviđena je gradnja stambene građevine u nizu koje se nalaze unutar stambene zone sa pretežno obiteljskim kućama i stambenim građevinama.
Projektirano je 5 stambenih građevina. Jedna stambene građevine organizacijski je podijeljena na tri zasebne stambene jedinice svaka na zasebnoj etaži. Svi stanovi imaju ostakljeni ulaz koji daje na zajedničko otvoreno stubište dok se raspored istih dijeli u dvije cjeline: dio sa kuhinjom, blagovaonom i dnevnim boravkom te noćni dio sa dvije sobe te kupaonom. Građevina je sastavljena od dva volumena pravilnih tlocrta jedan sa ravnim i ozelenjenim a drugi sa kosim krovom. Vanjsko stubište je čelično sa ispunama od drva te zaštićeno mrežom i vodi do ostakljenog ulaza u stanove. Pomaci na fasadama dobiveni izmicanjem pojedinih volumena naglašeni su pravilnim izmicanjem otvora.
Građevna čestica se uređuje sa pješačkim i parkirnim povšinama te hortikulturno obrađenim atuohtonim zelenilom.

Naziv projekta:
Stambeno naselje Banj
Program:
Stanovanje
Status:
Glavni projekt
Godina:
2012
Lokacija:
Kraljevica, Rijeka
Površina:
2500 m²
Investitor:
Privatni / Private
Autor(i):
Dražul Glušica arhitekti
banj pogled 2
Projektni tim:
Leora Dražul, Siniša Glušica, Dean Klemenc
Građevinski projekt:
ULTRA STUDIO d.o.o.
Strojarski projekt:
MATULJI PROJEKTd.o.o.
Elektrotehnički projekt:
I.M.EL. d.o.o.
Projekt hidrotehničkih instalacija:
MATULJI PROJEKTd.o.o.
3D:
Dražul Glušica arhitekti
banj pogled 3 banj tlocrt banj tlocrt kata